Home


China

Shantou UBC Co., Ltd
Unit 128, Building 2, Hui Garden
Bixia Block, Huashan Road
Shantou,   Guangdong
515041
China

Phone Number: 86-754-8261247
Fax Number: 86-754-8261247
Contact Name: Simon Ye

New Search